Joods Bijbelse Israëlkalender

16 maanden * Bijbelse feesten * wekelijkse Bijbel lezingen en meer...

Thema

Land van Belofte

Een rijk geïllustreerde 16-maanden kalender met prachtige foto’s uit het land van de Bijbel. De kalender loopt van september 2022 tot en met december 2023 om de gangbare kalender en de joodse kalender op elkaar te laten aansluiten

De belofte dat de boodschap van de Tora realiteit mag worden over de hele aarde, die zal leiden tot een betere wereld, de Tikoen Olam.

We mogen ons ernaar uitstrekken, eraan meewerken door ons in te zetten, en we mogen erop hopen dat het spoedig zal gebeuren. 

Voor het jaar 2023 hebben wij een kalender ontworpen waarin de beloften van de Eeuwige centraal staan. Uiteraard in het licht van het Land Israël, waarop de meeste beloften betrekking  hebben. Het Land waar Gods volk woont en een veilige schuilplaats geniet onder de bedreiging van de wereld rondom. Het Land ook waarop wij ons vanuit ons eigen Nederland mogen richten als we ons afvragen waar en wanneer de betere toekomst aanbreekt. 

Beloften geven hoop in moeilijke tijden. Wij mogen ons als gelovigen vastklampen aan de wetenschap dat de Eeuwige een betere toekomst voor ogen heeft.

Bestellen

Product: Joods Bijbelse Israëlkalender

Jaargang: 5783 / 2023

Online donatie

Vul onderstaande formulier in om een donatie voor het project Joods Bijbelse Israëlkalendar 5783/2023 te maken. 

1

KIES OF SELECTEER UW BEDRAG

2

UW GEGEVENS

3

CHECKOUT
Selecteer uw betaalmethode *