Joods Bijbelse Israëlkalender

16 maanden * Bijbelse feesten * wekelijkse Bijbel lezingen en meer...

Thema

Licht voor alle volken

Een rijk geïllustreerde 16-maanden kalender met prachtige foto’s uit het land van de Bijbel. De kalender loopt van september 2023 tot en met december 2024 om de gangbare kalender en de joodse kalender op elkaar te laten aansluiten

Niets is zo belangrijk als licht.

Daarom schiep de Eeuwige op de allereerste scheppingsdag het licht om de duisternis te verdrijven. De volgorde van de schepping is niet zomaar gekozen, alle opeenvolgende dingen die God schiep waren onmogelijk zonder de voorafgaande. Geen planten zonder licht en water, geen dieren zonder voedsel.

Alles in goede orde, alles in balans. En om die balans te kunnen behouden gaf de Eeuwige de mensen zijn onderwijs, zijn Tora, met wetten (choekiem) en rechtsvoorschriften (misjpatiem), geboden en verboden. Om in harmonie te leven met de Schepper, met andere mensen en met de wereld om ons heen. Of zoals Micha (6:8) zegt: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Eeuwige van je wil: niets anders dan recht te doen. 

Bestellen

Product: Joods Bijbelse Israëlkalender

Jaargang: 5784 / 2024 is uitverkocht.

Het is helaas niet meer mogelijk deze te bestellen.