Joods Bijbelse Israëlkalender

16 maanden * Bijbelse feesten * wekelijkse Bijbel lezingen en meer...

Thema

Rondom Jeruzalem zijn bergen

Een rijk geïllustreerde 16-maanden kalender met prachtige foto’s uit het land van de Bijbel. De kalender loopt van september 2021 tot en met december 2022 om de gangbare kalender en de joodse kalender op elkaar te laten aansluiten

Het is opvallend hoeveel belangrijke gebeurtenissen die in de Bijbel staan beschreven zich afspelen op een berg.

Het allerbelangrijkste voorbeeld hiervan is natuurlijk wat er plaatsvond op de berg Sinaï: de gave van de Tora via Mozes aan Israël. Hier kwam Gods regelgeving en onderwijs via Israël naar de mensheid.

Sinds koning David Jeruzalem bouwde speelt deze stad een belangrijke rol voor de Joden. In de Bijbel staan Jeruzalem en Tsion centraal. Jeruzalem is synoniem geworden voor het Joodse volk: Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem!  (Sefanja 3:14) En in het bijzonder voor de plaats van aanbidding van de Allerhoogste: Tsion.

Zoals rondom Jeruzalem bergen zijn die de stad beschermen, zo is de EEUWIGE rondom zijn volk de dochter van Sion – van nu aan tot in eeuwigheid!

De kalender toont een aantal bergen waar een Bijbels verhaal en gebeurtenis aan verbonden is.

U vindt er het Joodse wekelijkse 'Parasja HaSjavoea' Bijbel-leesrooster. En verder de Bijbelse Feesten, de Joodse nationale feesten, de christelijke en Nederlandse nationale feestdagen.

Leesbaarheid is optimaal door grote letters en gebruik van kleuren om de diverse feestdagen van elkaar te onderscheiden.

Wij hopen u met deze kalender te helpen om u te verbinden met het Joodse volk, met het Land van God, Israël, en met Eeuwige, de Schepper van het leven. U kunt verder bij Stichting Shoresh de Moadiemcursus volgen om u te verdiepen in Gods feesttijden en de Kesjercursus om de Joodse wortels van het christelijk geloof te ontdekken. 

Bestellen

Product: Joods Bijbelse Israëlkalender

Jaargang: 5782 / 2022

Online donatie

Vul onderstaande formulier in om een donatie voor het project Joods Bijbelse Israëlkalendar 5782/2022 te maken. 

1

KIES OF SELECTEER UW BEDRAG

2

UW GEGEVENS

3

CHECKOUT
Selecteer uw betaalmethode *

Stichting

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen