ANBI

Stichting Shoresh

Naam instelling:

Stichting Shoresh

Fiscaal Nummer / RSIN:

810114823

Contact gegevens:

Vestigingsadres:
Gildenweg 8,
7641 AZ Wierden

Tel.: 0546-575165 (penningmeester)

E-mail: info@shoresh.nl

Stichting Shoresh is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34161717 

IBAN NL45INGB0009107219 Stichting Shoresh te Wierden

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

zie jaarverslag

Beleidsplan:

zie jaarverslag

De bestuurssamenstelling:

Dhr. Ewout van Halteren (voorzitter),
Dhr. Kees van Dorth (penningmeester),
Dhr. Anton de Ruiter (secretaris),
Dhr. Henk de Haan (lid)

Het beloningsbeleid:

vrijwilligersbasis, onkostenvergoeding

Financiële verantwoording:

ANBI gecertificeerd:

Stichting Shoresh is ANBI, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

Extern accountant:

J.M. van Vlijmen AA CB, te Veenendaal
goudvinkadvies.nl