Project 'LeChaim - to-life'  

alt

Er leven nog 275.000 slachtoffers van de sjoa (holocaust) in Israël. Van hen zijn 85.000 aangemerkt als 'levend in armoede'. Deze mensen hebben nu een leeftijd bereikt van 70 tot boven de 100 jaar. Vanwege hun ouderdom overlijden er dagelijks 30. De tijd die ons resteert om de overlevenden nog kunnen helpen is dus kort.

De Israëlische stichting LeChaim -to-life adopteert 120 Sjoa overlevenden en helpt incidenteel vele anderen. Adoptie houdt in dat we vastbesloten zorg willen dragen voor deze behoeftige mensen tot het einde van hun aardse leven.

De duurzame relaties die wij met deze mensen opbouwen is het belangrijkste element in dit project. De vrijwilligers die in dit werk worden ingezet zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 18 tot 20 jaar uit de zogenaamde 'mechina' opleidingen. Dit zijn vrijwillige cursussen die de jongeren na hun middelbare schoolopleiding voorbereiden op de toekomst en op het dienen in het leger (drie jaar voor de jongens en twee jaar voor de meisjes). Door hun inzet voor de sjoa-overlevenden leren de jongeren het geheim van dienen in hun jonge leven. Het concept heeft zowel een positieve uitwerking naar de ouderen als naar de jongeren.

Door de zorg en hulp die LeChaim -to-life in hun leven heeft gebracht, zijn deze mensen weer volwaardige burgers van Israël geworden. Wij hebben hun vertrouwen kunnen winnen en helpen hen de laatste fase van hun leven op  menswaardige wijze te kunnen beleven.

alt   alt  alt

Adoptie houdt in, dat we besluiten voor deze mensen zorgen tot aan hun dood.

De zorg bestaat uit:

Regelmatig bezoek aan huis, minimaal 2x per maand en regelmatig contact per telefoon.

Uitgebreid voedselpakket aan huis gebracht, minimaal 2x per maandalt

Uitvoeren van de meest noodzakelijke reparaties in huis of in tuin

Aanschaf van de meest nodige middelen, zoals een wasmachine, verwarming, airco

Financiële bijdrage in koel- en verwarmingskosten in de dure zomer- en wintermaanden

Bijdrage aan medische hulpmiddelen die niet door de ziekenfonds worden vergoed, zoals vervoer naar het ziekenhuis, speciale medicijnen of hulpmiddelen

Extra voedselpakketten en coupons tijdens de Joodse feestdagen

Organiseren van feestbijeenkomsten tijdens chanoeka, pesach en sukkot

Organiseren van een uitstapje

Project video:

     Lechaim-to-life, hulp aan overlevenden van de Shoa

Israël Fonds, project 2224

Doneren

Voor meer informatie ga naar de website van Lechaim-to-life

 

Doneren voor een goed doel

Steun de projecten van stichting Shoresh

Doneren met machtiging

Doneer met iDEAL

iDEAL

anbi

Stichting Shoresh is ANBI, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!