Noodhulpfonds

Doneer

Israël in oorlog tegen islamitische terreur

U kunt Israël blijven steunen met uw donaties aan Shoresh Noodfonds 

Update februari 2024: Vier maanden oorlog in Israël

Sinds 7 oktober 2023 is Israël in oorlog tegen islamitische terreur op meer dan drie fronten: Hamas in Gaza, Hezbolla in Zuid-Libanon, islamitische extremisten in Samaria en Judea. Daarnaast moet Israël strijden tegen het oplaaiend anti-judaisme en anti-zionisme in de westerse samenleving, tegen hypocrite en leugenachtige beschuldigingen van genocide, tegen gazanen, en andere racistische leugens in de media en meer...

Onze hulp is van de Eeuwige

De enige hulp waar we in Israël op dit moment onze hoop uit kunnen putten is de Eeuwige, de ware Verlosser van Israël. Allen die op Hem vertrouwen geeft Hij kracht en hoop in de toekomst.

We danken alle Israël-vrienden die zich bij Israël aansluiten met hun fysieke en geestelijke steun in deze moeilijke tijd. Verenigd in het vertrouwen in Hem zal Israël er met Gods hulp in slagen deze oorlog tussen licht en duisternis te overwinnen, zodat het Land van God van alle terreur en onrecht bevrijd wordt en Israël in vrede het land mag bewerken en bewonen zoals de profeten aan Israël hebben beloofd.

Vrijwilligerswerk in Israël

Na de eerste schok van de terreur vanuit Gaza heeft de bevolking van Israël de draad weer opgepakt. Het leven gaat door, de reservisten zijn opgeroepen en veel arbeidskrachten zijn niet meer beschikbaar. Aziatische gastarbeiders zijn gevlucht en komen mondjesmaat weer terug, Arabieren uit Gaza en de betwiste gebieden zijn nu niet welkom. Vanuit de hele wereld komen nu vrijwilligers naar Israël om de lege plaatsen in te nemen.
De stichting Lema’ancha is twee maanden geleden opgericht om vrijwilligers te begeleiden naar Israël. Hierbij wordt samengewerkt met het JNF (Joods Nationaal Fonds). Op dit moment zijn er circa 80 vrijwilligers uit Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ze worden ondergebracht in grote tenten in Nitzana, in de Negev bij de grens met Egypte. Rond dit jonge dorp liggen 130 boerderijen, waar onder andere een groot deel van de tomaten, komkommers en aardappelen vandaan komen. De vrijwilligers werken er 6 uur per dag, 5 tot 6 dagen per week. Je komt voor minimaal één week, maar langer is beter. Het werk is niet heel zwaar (wisselend) en deels buiten in het veld en deels in de kassen. De leeftijd van de vrijwilligers varieert tussen 20 en 85. Van hen wordt verwacht dat ze hun eigen ticket betalen en een eigen slaapzak, handdoeken en werkkleding meenemen. Er wordt voor vervoer van en naar de luchthaven gezorgd, er is vervoer van het tentenkamp naar de boerderijen. Driemaal daags krijg je een goede (kosjere) maaltijd in de eetzaal van het dorp (of in het veld). De reacties van de boeren en dorpsbewoners zijn niet alleen dat ze blij zijn met de hulp, maar vooral ook dat ze zich bemoedigd weten door zoveel hulp.

 

Op sjabbat wordt niet gewerkt. Dan is een gezamenlijke dienst vanuit de joods-messiaanse organisatie. Ook doordeweeks zijn er regelmatig dagafsluitende bijeenkomsten. Het is expliciet niet het doel om te evangeliseren. Niet met woorden maar met daden mag je je liefde voor het land en het volk Israël delen.
 
Image
Ikzelf ben hier nu vijf weken en vind het een mooie bijdrage om op deze manier te helpen de voedselvoorziening in stand te houden, de mensen te laten zien dat ik achter Israël sta en de Eeuwige te dienen.
Soms krijg ik de vraag of het niet gevaarlijk is. Allereerst vlieg je met EL-AL, die vliegtuigen heeft met extra veiligheidsvoorzieningen. We verblijven in een afgelegen gebied waar praktisch geen raketten naar worden afgeschoten. De raketdreiging vanuit Gaza is door het voortvarende werk van de IDF (het leger) behoorlijk afgenomen. Je hoort regelmatig gevechtsvliegtuigen overvliegen, af en toe is er in de verte wat te merken van de strijd, maar er heerst onder de inwoners en vrijwilligers geen angst. Je kunt door heel Israël reizen zoals buiten oorlogstijd (behalve door Arabische gebieden). Eventueel kun je de reis combineren met een uitstapje naar andere plaatsen.
Heb je zelf geen gelegenheid, kun je niet werken, of vind je het toch eng, steun dan dit werk met een gift. Via Shoresh project "2208 Vrijwilligerswerk" (fiscaal aftrekbaar) of rechtstreeks via lema-ancha.com (nog niet fiscaal aftrekbaar)

Kees van Dorth, penningmeester Stichting Shoresh
 
Image

Bead Chaim in oorlogstijd

Sinds 7 oktober is er veel veranderd in Israël. Ook de kijk op het krijgen van kinderen is enorm veranderd. We zien een toenemend aantal vrouwen die een abortus willen, omdat ze de huidige tijd geen goed moment vinden om kinderen op de wereld te zetten. Daarnaast zijn er ook vrouwen die gepland zwanger zijn, maar hun mannen zijn opgeroepen als reservisten. Deze vrouwen zitten al ruim drie maanden alleen thuis met vaak al twee, drie of vier kinderen. Het idee dat ze moeten bevallen van nog een kindje en overal alleen voor staan, maakt dat veel vrouwen naar ons toekomen.

De nood is hoog. Zowel financieel als emotioneel. Er zijn nog steeds heel veel gezinnen waarvan de man in dienst zit en slechts eens in de paar weken een dagje thuis komt. Eén dag, waarin hij tijd moet besteden met zijn vrouw, kinderen, familie en moet proberen te rusten. Om vervolgens weer afscheid te moeten nemen voor een onbekende periode. Mannen die niet kunnen werken, sommigen met een eigen bedrijf dat dreigt ten onder te gaan. Vrouwen die minder kunnen werken omdat ze overal alleen voor staan. En dan hebben we het nog niet over alle gezinnen die iemand verloren hebben, hetzij op 7 oktober zelf, of als soldaat die gevallen is in Gaza.

Image
Image

Project informatie

Projectnaam:

Noodhulp tijdens nationale crisis

Projectnummer:

2400

Interview met Dirk-Jan van Os, een van de Nederlandse vrijwilligers die in Nitsana bij een van de boerenbedrijven werkzaam is. Februari 2024

Online donatie

Vul onderstaande formulier in om een donatie voor het project Shoresh 2400 Noodhulp tijdens nationale crisis te maken. 

1

KIES OF SELECTEER UW BEDRAG
Eur

2

UW GEGEVENS

3

CHECKOUT
Selecteer uw betaalmethode *