Israël fonds

Doneer

Israël Fonds Algemeen

Stichting Shoresh steunt een aantal zorgvuldig gekozen kleinschalige projecten in Israël

  • De giften aan projecten worden 100% uitgekeerd aan de projecten.
  • Uw gift wordt aan het project van uw keuze toegevoegd. Maandelijks maken we de binnengekomen giften over naar de projecten.
  • In Shoresh Nieuwsbrief kunt u lezen hoeveel geld er per project in een bepaalde periode is overgemaakt. 
Uw donatie wordt toegewezen aan een van de projecten waar het op dit moment het meest voor nodig is.

Hartelijk dank voor uw steun!

Kees van Dorth, penningmeester

Project informatie

Projectnaam:

Israël Fonds Algemeen - Waar meest nodig

Projectnummer:

2200

Online donatie

Vul onderstaande formulier in om een donatie voor het project Shoresh 2200 Israël Fonds Algemeen te maken. 

1

KIES OF SELECTEER UW BEDRAG
Eur

2

UW GEGEVENS

3

CHECKOUT
Selecteer uw betaalmethode *