Privacyverklaring

Uw privacy is bij ons veilig

Privacyverklaring van Stichting Shoresh

Laatst gewijzigd: 21 mei 2018 (versie 1)
Dit is de privacyverklaring van Stichting Shoresh. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Stichting Shoresh voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).
Progressively leverage existing team driven niches without functionalized growth strategies. Professionally fashion interoperable manufactured
Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening naar u toe mogelijk te maken. Stichting Shoresh verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Stichting Shoresh verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrieven (NAW-gegevens, e-mailadres);
  • Het verlenen en factureren van onze diensten (IBAN, betaalgeschiedenis, extra door u verstrekt informatie);
  • Afhandeling van uw bestelling (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN);
  • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen (NAW-gegevens, e-mailadres).

De gegevens worden verzameld in een centrale administratie los van de website, bij gegevensverwerker Vigilant. De gegevens worden niet bewaard op privé-laptops / -computers. De administratie is beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. De administratie is alleen toegankelijk voor geautoriseerde functionarissen en alleen voor die delen die van belang voor hen zijn. De betreffende functionarissen hebben geheimhoudingsplicht en zijn hiervan op de hoogte. Zij mogen geen gegevens overnemen voor eigen gebruik of voor gebruik door anderen anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn beschikbaar gesteld.

De verwerker van onze administratie voldoet aan de richtlijnen van de nieuwe Europese Wet: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Overige administraties

E-mails en formulieren blijven op Google Drive bewaard door uitsluitend de betreffende functionaris gedurende maximaal drie jaar.

Kesjer-/ Moadiemcursisten staan per cursus vermeld in presentielijsten op Google Drive. Uitsluitend de geautoriseerde functionarissen hebben hiertoe toegang.

Gegevens van reisdeelnemers worden gedeeltelijk overgenomen in de centrale administratie voor toezending van de nieuwsbrief. Overige persoonlijk gegevens zoals leeftijd, paspoort, dieet, etc. die alleen nodig zijn voor de reis worden bewaard op de computer van de reisleider.

Kalenderbestellingen worden verwerkt op Google Drive waarin alleen de functionarissen toegang hebben die belast zijn met verwerking van bestellingen en verzending.

Minderjarigen
Stichting Shoresh heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden ook geen diensten aan minderjarigen.
Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd.

Ad-hok versturen we een digitale nieuwsbrief per e-mail. In elke digitale nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. In dat geval wordt uw e-mailadres verwijderd uit de administratie.

Gegevens van websitebezoek

Stichting Shoresh bewaart géén gegevens van uw website bezoek. Wij maken geen gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van sociale media knoppen op onze website.

In geval u een bestelling plaatst, donatie doet, reisaanvraag of andere informatie via een contact formulier opvraagt worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt, ten behoeve van dit doel en toezending van de nieuwsbrief.

De webbeheerder van onze website voldoet aan de richtlijnen van de nieuwe Europese Wet: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar sturen wij per post de Shoresh Nieuwsbrief naar onze donateurs en belangstellenden. U kunt het abonnement opzeggen door retourzending, via de website, schriftelijk of telefonisch. Afhankelijk van uw wens krijgt u geen nieuwbrief meer toegezonden of worden al uw gegevens verwijderd.

Ad-hok versturen we een digitale nieuwsbrief per e-mail. In elke digitale nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. In dat geval wordt uw e-mailadres verwijderd uit de administratie.

Bewaartermijn gegevens

Zodra u de nieuwsbrief opzegt of na beëindiging van het abonnement onzerzijds bewaren wij sommige gegevens nog maximaal drie jaar.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de Shoresh website gezet.

Delen met anderen

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij Stichting Shoresh. Zie voor onze gegevens onze contact pagina. Stichting Shoresh zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens