ANBI Informatie over Stichting Shoresh

Naam instelling: 

Stichting Shoresh

Fiscaal Nummer / RSIN:

810114823

Contact gegevens: 

Vestigingsadres:

Gildenweg 8,
7641 AZ Wierden

Tel.: 0546-575165 (penningmeester)

E-mail: info@shoresh.nl

Stichting Shoresh is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34161717 

IBAN NL45INGB0009107219 Stichting Shoresh te Wierden

Doelstelling:

Klik hier

Beleidsplan:

zie jaarverslag

De bestuurssamenstelling:

Dhr. Ewout van Halteren (voorzitter),
Dhr. Kees van Dorth (penningmeester),
Dhr. Anton de Ruiter (secretaris),
Dhr. Henk de Haan (lid)

Het beloningsbeleid: 

vrijwilligersbasis, onkostenvergoeding

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

zie jaarverslag

Financiele verantwoording:

Jaarverslag 2020

Doneren voor een goed doel

Steun de projecten van stichting Shoresh

Doneren met machtiging

Doneer met iDEAL

iDEAL

anbi

Stichting Shoresh is ANBI, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!