Project Therapie met dieren voor gehandicapte kinderen - Chimes in Modiïn

Bij de stichting 'Chimes' in Modi'in in Israël, worden kinderen verzorgd met lichamelijke of psychische afwijkingen. Al sinds jaar en dag biedt deze stichting een zeer effectieve zorg en begeleiding aan deze kinderen. 

Stichting Shoresh heeft mede mogelijk gemaakt dat er in de zomer 2013 een nieuwe therapieafdeling met dieren voor deze kinderen geopend kon worden. De 'pinat-chai' (het kinderboerderijtje) is een bijzonder effectieve aanvulling op de therapeutische zorg die dit centrum biedt. 

De kinderboerderij werpt inmiddels vruchten af. De kinderen in de kinderopvang voeden de dieren elke ochtend en elke middag. De dieren worden therapeutisch ingezet om kinderen fysiek en cognitief te stimuleren. 

Daarnaast helpt de kinderboerderij de kinderen te leren zorg te géven, en niet alleen zorg te ontvangen. De dagelijkse omgang met dieren motiveert de kinderen bij het vervullen van hun speciale behoeften, waardoor ze zich emotioneel en geestelijk kunnen ontwikkelen. 

'Chimes' is in 1991 begonnen met het aanbieden van specialistische zorg voor mensen met bijzondere behoeften. Inmiddels zijn er 20 centra opgericht in 13 regio's in Israël en wordt er zeer uiteenlopende hulp geboden aan 1000 cliënten. 

Therapeutische centra zoals 'Chimes' worden door de Israëlische regering gesubsidieerd, maar de subsidies zijn zeer beperkt en dekken alleen de minimale basiskosten. De speciale apparatuur en hulpmiddelen die het centrum nodig heeft om professionele en doeltreffende zorg te kunnen bieden, kunnen alleen aangeschaft worden als er voldoende donaties zijn. 

Ook de afdeling voor therapie met dieren kon alleen gerealiseerd worden met behulp van vriendendonaties. 

Israel Fonds, Project 2225

Doneren

     

Doneren voor een goed doel

Steun de projecten van stichting Shoresh

Doneren met machtiging

Doneer met iDEAL

iDEAL

anbi

Stichting Shoresh is ANBI, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!