Stichting Shoresh steunt Israël - volk en land door middel van kleinschalige projecten.

Israël Fonds

Het Israël Fonds biedt financiële steun aan Israëlische charitatieve organisaties die werkzaam zijn vanuit de Bijbelse opdracht om zorg en liefde te geven aan de hulpbehoevende medemens.

Israël heeft te maken met problemen die we in Nederland en Europa (nog) niet kennen:

  • Oorlogsdreiging en terreuraanslagen;
  • Oorlogs- en terreurslachtoffers (lichamelijk en geestelijk);
  • Groeiende armoede (een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens);
  • Immigratie van Joden naar Israël maar ook vluchtellingen uit landen als Soedan;
  • Grote etnische en religieuze verschillen tussen de zeer diverse bevolkingsgroepen.

Stichting Shoresh ontwikkelt projecten die verlichting bieden aan mensen in nood; ondersteuning geven aan weduwen en wezen; adoptieprogramma's opzetten voor ongewenst zwangere meisjes en vrouwen; zorg bieden aan ouderen die de Sjoa hebben overleefd, en nog vele andere.

Om dit godvruchtige werk te kunnen blijven doen, hebben wij uw steun hard nodig.

Draag samen met ons de zorg voor het Joodse volk. 

 

Hartelijk dank,

Bestuur Stichting Shoresh

Waar komen uw donaties terecht?

Stichting Shoresh zorgt dat uw gespecificeerde donatie voor 100% ten goede komt aan het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Uw giften worden ingezet voor projecten in de volgende categorieën:

  • Bestrijding van de armoede: voedsel, kleding, basishuisraad, onderwijsmiddelen voor kinderen;
  • Sociale hulp: bijstand voor alleenstaande moeders, bescherming van ongeboren leven, zorg voor zieken en bejaarden, zorg voor Sjoa-overlevenden;
  • Therapie: kinderen met oorlogs- terreurtrauma's, afkickprogramma's voor alcohol- en drugsverslaafden
  • Noodhulp: voor calamiteiten en oorlogsdreiging

 

Doneren voor een goed doel

Steun de projecten van stichting Shoresh

Doneren met machtiging

Doneer met iDEAL

iDEAL

anbi

Stichting Shoresh is ANBI, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!