risico meisjes 2Nieuw project: Het ‘Tehuis voor risico lopende meisjes’-project van Beit Moriah in Beer Sheva. Shoresh projectnummer: 2226

Vandaag de dag opgroeien in een gezond gezin is voor veel kinderen op zich al moeilijk genoeg. Maar voor een jong meisje met een problematische gezinsachtergrond; uit een eenoudergezin, of een gezin waarin ouders niet genoeg voor haar zorgen, en waar het ontbreektaan (zak)geld om basale levensbehoeften als kleding te kunnen kopen, zijn de mogelijkheden vaak zeer beperkt. Waar kunnen zij naartoe met hun (levens)vragen? Wat kunnen ze na schooltijd doen (als er niemand thuis is)? Hoe worden ze gemotiveerd om hun best te doen? Vaak duurt het niet lang voordat ze zich met dingen bezighouden die niet door de beugel kunnen of benaderd worden door mensen met verkeerde bedoelingen. Deze ‘straatmeisjes’ dreigen, hetzij in het criminele circuit te belanden, hetzij prooi te worden van loverboys uit omliggende Arabische dorpen, die, om deze meisjes te paaien, met dure auto’s door de achterstandswijken rijden. Als de meisjes toehappen belanden ze na verloop van tijd als slaaf in een harem, waar ze heel moeilijk uit kunnen komen. Om deze ‘straatmeisjes’ te helpen, beheert Beit Moriah, op verzoek van en in samenwerking met het gemeentebestuur van Be’er Sheva twee ‘Beit Cham’ (Huis vol warmte) opvanghuizen.

De meisjes komen direct uit school naar de Beit Cham, waar ze eerst een uur mogen computeren. Vaak is dat voor hen aanvankelijk dé motivatie 'trouw' te komen. In Beit Cham ontfermt een professionele staf zich over de meisjes. Er is een ‘moeder’ die voor hen zorgt; een warme maaltijd voor hen kookt, en aandacht aan hen geeft. Er is een sociaal werkster met wie ze kunnen praten en er zijn medewerkers die hen helpen met hun huiswerk en met hen uitzoeken waar ze goed in zijn om juist die unieke kwaliteit, die ieder meisje heeft, te ontwikkelen. Verder worden er cursussen gegeven zoals bloemschikken en fotografie. Met de boeketten die ze maken verdienen ze tegoedbonnen waarmee ze kleding kunnen kopen.
De ‘straatmeisjes’ gaan gedurende 3 jaar met regelmaat naar Beit Cham. Die jaren hebben een enorme positieve impact op hun verdere leven. Na 3 jaar aan ons tehuis verbonden te zijn geweest, worden ze toegelaten tot de militaire dienst. Dat is een hele prestatie, omdat probleemjongeren normaal gesproken niet worden opgeroepen voor militaire dienst. Het niet vervullen van militaire dienst heeft een levenslange negatieve impact op hen omdat de meeste werkgevers hen dan niet in dienst willen nemen. Wij hebben nu tientallen meisjes in onze tehuizen opgenomen, en wij zijn dankbaar dat we door de liefde en de zorg die zij in de Beit Cham-huizen hebben mogen ontvangen zoveel levens ten positieve hebben zien veranderen.

risico meisjes 1Een van de verhalen
Tijdens de opening van de nieuwste locatie van ons Beit Cham had ik het voorrecht om een van de meisjes te ontmoeten met een bijzondere succesverhaal. Ik noem haar Mevaseret (is niet haar echte naam, red). Mevaseret komt al een paar jaar naar ons tehuis voor risicolopende meisjes. Beit Cham organiseert daar diverse activiteiten voor de meisjes. Deze activiteiten zijn bedoeld om ze toe te rusten voor de ‘volwassen wereld’. Ze geven hun ook de mogelijkheid om zich op verschillende manieren op artistiek vlak te uiten. Een van onze jarenlange donateurs, Brom Chemicaliën (onderdeel van ICL) in Be’er Sheva heeft recent een fotocursus voor de meisjes gesponsord. Gedurende de deelname kwamen Mevaserets kwaliteiten op dit gebied naar boven. Dat was Brom ook opgevallen en Mevaseret werd afgelopen februari uitgenodigd om met een team professionele fotografen mee te gaan om foto's te maken op het Masker Festival in Zwitserland. Vol enthousiasme vertelde Mevaseret over haar avontuur en ze liet me vervolgens de foto's zien die zij daar had gemaakt. Vanwege haar talent werd ze door de sponsor gevraagd om de instructrice te worden van de komende fotocursus in het tehuis. Het heeft haar toekomst compleet veranderd. We kunnen hier allemaal iets van leren. Hoewel de meisjes als zij het tehuis binnenkomen een stempel dragen van ‘probleemkind’; ‘van school gestuurde’ of van ‘gebrek aan discipline’; onder iedere stempel is een Mevaseret te vinden, een meisje met een talent, met een gave die wacht om ontdekt te worden. Als ze zich maar bevindt in de juiste omgeving, en als haar maar de kans wordt geboden.
Hartelijk dank voor jullie geweldige steun! Deze biedt Beit Moriah de mogelijkheid om te werken aan het wegnemen van de stempels en de echte potentie te ontdekken van alle meisjes en personen met wie we in de Beit Moriah-projecten werken. Aryel Tsion.

Video: 25 jaar Beit Moriah in Beer Sheba

Project 'ALEH'

ALEH is een instelling voor de verzorging van meervoudig gehandicapte kinderen en tevens revalidatiecentrum. ALEH staat in het Hebreeuws voor ‘Hulp aan een bijzonder kind’. Er zijn vestigingen in Jeruzalem, Tel Aviv, Gadera en Ofakim. Het centrum helpt en verzorgt de kinderen met veel toewijding en liefde.
Onlangs heeft ALEH een beroep gedaan op het medische hulpmiddelenfonds – project 2220 – om een aangepaste rolstoel te kunnen financieren voor een van zijn bewoners. Het bestuur van de Stichting Shoresh heeft positief gereageerd op deze oproep met een donatie van € 2950,-.

Over ALEH

In de afgelopen 25 jaar is er in Israël veel verbeterd in de opvang van meervoudig gehandicapte kinderen. Werden deze kinderen vroeger direct na de geboorte achtergelaten in het ziekenhuis, of  'weggestopt' in een instelling; tegenwoordig loopt Israël voorop in de opvang van deze kinderen. ALEH is een instelling waar de modernste inzichten worden toegepast en daarmee vervult het een voorbeeldfunctie in de regio en zelfs voor instellingen elders in de wereld. Bij ALEH heeft ieder kind een leefruimte op maat. Er is een interne ziekenafdeling, zodat zieke kinderen 'thuis' kunnen blijven in plaats van naar een vreemd ziekenhuis te moeten worden vervoerd. Daarnaast beschikken de instellingen over allerlei therapiemogelijkheden. Ook kunnen ouders indien nodig dag en nacht bij hun kind verblijven. Veel noodzakelijke zorg wordt door de overheid vergoed, maar alle extra's moeten door ouders en sponsors worden opgebracht.

Aangepaste rolstoel voor Chaya  

Chaya, 29 jaar oud, woont al sinds lange tijd in Bnei Berak, de vestiging van ALEH in Tel-Aviv. Chaya heeft een complexe medische conditie: een ernstige scoliose, zware motorische stoornissen en diverse vervormingen. Ondanks dat Chaya fysiek in een slechte conditie verkeert, is ze zeer expressief en sociaal.  Ze heeft een enorme wil om overal aan deel te nemen, en daar geniet ze ook echt van.  

In maart 2014 heeft de behandelende staf vastgesteld dat Chaya zo spoedig mogelijk een aangepaste rolstoel nodig heeft. De eenvoudige rolstoel die door de zorginstellingen wordt vergoed, voorziet op geen enkele manier in haar behoeften. Een aangepaste rolstoel wordt slechts gedeeltelijk vergoed. Het bedrag dat de familie van Chaya zelf moet bijbetalen bedraagt €2.950,-. Zij zijn daar niet toe in staat. Daarom heeft Stichting Shoresh Chaya deze zomer geholpen bij de aanschaf van deze rolstoel. Sinds ze de beschikking heeft over haar nieuwe rolstoel, is haar persoonlijke situatie verbeterd, kan ze veel beter functioneren en zich vrijer bewegen. Het spreekt voor zich dat Chaya ontzettend blij is met haar nieuwe rolstoel!


Website van ALEH-Negev http://www.aleh.org/eng/branch_negev.asp

P.S. Om wille van privacy hebben wij de naam Chaya gebruikt en op de foto van de aangepaste rolstoel is niet Chaya afgebeeld.

Israël Fonds, project 2220

Doneren

Project Therapie met dieren voor gehandicapte kinderen - Chimes in Modiïn

Bij de stichting 'Chimes' in Modi'in in Israël, worden kinderen verzorgd met lichamelijke of psychische afwijkingen. Al sinds jaar en dag biedt deze stichting een zeer effectieve zorg en begeleiding aan deze kinderen. 

Stichting Shoresh heeft mede mogelijk gemaakt dat er in de zomer 2013 een nieuwe therapieafdeling met dieren voor deze kinderen geopend kon worden. De 'pinat-chai' (het kinderboerderijtje) is een bijzonder effectieve aanvulling op de therapeutische zorg die dit centrum biedt. 

De kinderboerderij werpt inmiddels vruchten af. De kinderen in de kinderopvang voeden de dieren elke ochtend en elke middag. De dieren worden therapeutisch ingezet om kinderen fysiek en cognitief te stimuleren. 

Daarnaast helpt de kinderboerderij de kinderen te leren zorg te géven, en niet alleen zorg te ontvangen. De dagelijkse omgang met dieren motiveert de kinderen bij het vervullen van hun speciale behoeften, waardoor ze zich emotioneel en geestelijk kunnen ontwikkelen. 

'Chimes' is in 1991 begonnen met het aanbieden van specialistische zorg voor mensen met bijzondere behoeften. Inmiddels zijn er 20 centra opgericht in 13 regio's in Israël en wordt er zeer uiteenlopende hulp geboden aan 1000 cliënten. 

Therapeutische centra zoals 'Chimes' worden door de Israëlische regering gesubsidieerd, maar de subsidies zijn zeer beperkt en dekken alleen de minimale basiskosten. De speciale apparatuur en hulpmiddelen die het centrum nodig heeft om professionele en doeltreffende zorg te kunnen bieden, kunnen alleen aangeschaft worden als er voldoende donaties zijn. 

Ook de afdeling voor therapie met dieren kon alleen gerealiseerd worden met behulp van vriendendonaties. 

Israel Fonds, Project 2225

Doneren

     

Project Noodhulp fonds     

altDit project richt zich op het bieden van acute noodhulp. In geval van een calamiteit, zoals een aardbeving of oorlog,  bieden wij via het project 'Noodhulp fonds' directe kleinschalige hulp, waaronder mensen voorzien van voedselpakketten, medische hulp aanbieden en het evacueren van mensen uit getroffen gebied.

Er zijn ook minder ernstige situaties waardoor mensen zodanig in nood kunnen raken dat directe hulp nodig is. Het kan zijn dat iemand een ongeluk heeft gehad en bijstand nodig heeft of wordt bedreigd met een rechtszaak omdat  de rekeningen niet zijn betaald. Er zijn geregeld situaties waarin water, gas of elektriciteit wordt afgesloten, omdat mensen niet tijdig kunnen betalen. Steeds meer mensen die onder de armoedegrens leven krijgen hiermee te maken.

Door bijvoorbeeld een rekening van € 200,- te betalen kunnen wij iemand die in armoede leeft  heel veel narigheid besparen.

Voor deze situaties, houden wij een buffer aan van maximaal € 5000,-. De hulp die we kunnen bieden is beperkt, maar ook hier geldt dat het beter is om goed voorbereid te zijn en iets te doen, dan met lege handen naar de nood kijken.

 

Israel Fonds, project 2400

 

alt   alt   alt

Project 'Noodhulp tijdens oorlog'    

altDit project richt zich op het bieden van adequate hulp tijdens een oorlog. In tijd van oorlog bieden wij onmiddellijke hulp in de getroffen gebieden. Mensen krijgen voedselpakketten, medicijnen en materiële benodigdheden naar behoefte uitgereikt, en wij voorzien in evacuatiemogelijkheden voor behoeftige gezinnen of individuen uit de getroffen gebieden.

Daar waar kinderen langdurig in schuilkelders moeten verblijven, worden opgezocht en opgevrolijkt met muziekverhalen en spelletjes. Kinderen krijgen  spelpakketten die hen kunnen afleiden tijdens zo'n traumasituatie. 

Gezinnen die het zich financieel niet kunnen veroorloven om zelf uit het gebied te vertrekken naar familie of vrienden, worden geholpen om elders een veilige plek te vinden op kosten van dit fonds.

De hulp die we kunnen bieden is beperkt, maar het is beter om goed voorbereid te zijn en iets te kunnen doen, dan dat we met lege handen naar de nood kijken.

Als iedereen iets helpt in de nood van een ander, maakt dat een groot verschil. Als je één mens redt, red je de hele wereld.

Israel Fonds, project 2410

 

alt   alt   alt

Doneren voor een goed doel

Steun de projecten van stichting Shoresh

Doneren met machtiging

Doneer met iDEAL

iDEAL

anbi

Stichting Shoresh is ANBI, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!