kalender 5779

Thema: Ik zal hen naar dit land terugbrengen

Een rijkgeïllustreerde 16-maanden kalender met prachtige foto’s uit het land van de Bijbel.  
De kalender loopt van september 2018 tot en met december 2019 om de gangbare gregoriaanse kalender en de Israëlitische jaartelling op elkaar te laten aansluiten.

Hij geeft u inzicht in de feesten zoals die in de Bijbel worden genoemd.
Ook de christelijke feestdagen en andere speciale dagen zijn vermeld.
Op Sjabbat en op andere Bijbelse feestdagen vindt u de lezingen uit de Tora en de bijbehorende haftaralezing volgens het synagogale leesrooster. Met dit leesrooster leest u in een jaar de Tora en bovendien een aantal feestrollen: Jona (Grote Verzoendag), Prediker (Loofhuttenfeest), Ester (Poeriem), Hooglied (Feest van de Ongezuurde Broden), Ruth (Wekenfeest), Klaagliederen (Vastendag van de 9e Av, de verwoesting van de Tempel).

Dit jaar met prachtige foto’s uit het dagelijkse leven in Israël.

Ik zal het volk van Jehoeda onoverwinnelijk maken en de nakomelingen van Joseef laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en zal hen veilig thuisbrengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof ik hen nooit verstoten had, want ik ben de EEUWIGE, hun God, en ik zal hun gebeden​ verhoren. Zacharia 10:6

Ik zal welwillend naar hen omzien en hen naar dit land terugbrengen. Jeremia 24:6

In onze tijd is gebeurd wat de profeet Jeremia heeft voorzegt. Na de ballingschap in Babel is het volk Israël teruggekeerd en in de Romeinse tijd weer verdreven. Maar het wonder wat honderden jaren onmogelijk leek is nu gaande. Het volk weer terug naar het Beloofde Land.

Als u zich wilt verdiepen in de Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof of in de Bijbelse feesten, dan zijn de Kesjercursus en de Moadiemcursus van Stichting Shoresh uitermate geschikt. Kijk voor meer informatie op onze website.

De kalender is te bestellen via het formulier onderaan deze pagina en kost € 10.- per stuk + € 4,50 verzendkosten (ongeacht het aantal).
De betaling verloopt via automatische incasso (of na vooruitbetaling).
 
ACTIE: U ontvangt nu tijdelijk 2 kalenders voor de prijs van 1!
 
 
U kunt ook vanuit België en heel Europa een kalender bestellen middels een machtiging en/of vooruit betalen.

Kalender bestellen d.m.v. een machtiging of zelf betalen

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 
Stichting Shoresh gaat zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier onze privacy verklaring.