kal2022 90dpi Het thema van de nieuwe Joods Bijbelse kalender
5782 / 2022 is: Rondom Jeruzalem zijn bergen

Een rijk geïllustreerde 16-maanden kalender met prachtige foto’s uit het land van de Bijbel. De kalender loopt van september 2021 tot en met december 2022 om de gangbare kalender en de joodse kalender op elkaar te laten aansluiten.

Het is opvallend hoeveel belangrijke gebeurtenissen die in de Bijbel staan beschreven zich afspelen op een berg.

Het allerbelangrijkste voorbeeld hiervan is natuurlijk wat er plaatsvond op de berg Sinaï: de gave van de Tora via Mozes aan Israël. Hier kwam Gods regelgeving en onderwijs via Israël naar de mensheid.

Sinds koning David Jeruzalem bouwde speelt deze stad een belangrijke rol voor de Joden. In de Bijbel staan Jeruzalem en Tsion centraal. Jeruzalem is synoniem geworden voor het Joodse volk: Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem!  (Sefanja 3:14) En in het bijzonder voor de plaats van aanbidding van de Allerhoogste: Tsion.

Zoals rondom Jeruzalem bergen zijn die de stad beschermen, zo is de EEUWIGE rondom zijn volk de dochter van Sion – van nu aan tot in eeuwigheid!

De kalender toont een aantal bergen waar een Bijbels verhaal en gebeurtenis aan verbonden is.

U vindt er het Joodse wekelijkse 'Parasja HaSjavoea' Bijbel-leesrooster. En verder de Bijbelse Feesten, de Joodse nationale feesten, de christelijke en Nederlandse nationale feestdagen.

Leesbaarheid is optimaal door grote letters en gebruik van kleuren om de diverse feestdagen van elkaar te onderscheiden.

Wij hopen u met deze kalender te helpen om u te verbinden met het Joodse volk, met het Land van God, Israël, en met Eeuwige, de Schepper van het leven. U kunt verder bij Stichting Shoresh de Moadiemcursus volgen om u te verdiepen in Gods feesttijden en de Kesjercursus om de Joodse wortels van het christelijk geloof te ontdekken. 

De kalender is te bestellen via het formulier onderaan deze pagina en kost € 10,- per stuk + € 4,50 verzendkosten (eenmalig, ongeacht het aantal).
 
Door een technische storing kunt u tijdelijk niet met iDeal betalen.
 
Wel kunt u met een machtiging betalen door onderstaand formulier in te vullen.
Het bedrag wordt rond de 25e van de maand afgeschreven van uw rekening. 
 
U kunt ook vanuit België en heel Europa een kalender bestellen middels een machtiging en/of vooruit betalen.

Kalender bestellen d.m.v. een machtiging of zelf betalen:

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 
Stichting Shoresh gaat zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier onze privacy verklaring.