De Moadiemcursus behandelt de Feesten van de Eeuwige volgens de Tenach (O.T.), Briet haChadasja (N.T.), de profetische betekenis en hoe je ze praktisch kan vieren. De cursus is met name bedoeld voor een ieder die zich willen verdiepen in de Hebreeuws-Joodse oorsprong van het geloof, de Bijbelse Feesten en het belang van deze Feesten. 

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Mo'adim en kan door iedereen worden gevolgd die van dit onderwerp meer wil weten. Stichting Shoresh doceert deze cursus op zelfde wijze als de Kesjercursus. 

Het is raadzaam om eerst de Kesjercursus te volgen waarin heel veel basisinformatie wordt gegeven en vervolgens de Moadiemcursus, hoewel dit niet noodzakelijk is.  

 

 • Wat is het doel van de Moadiemcursus?

  Feesten die de Eeuwige aan Israël gaf om te vieren zijn tot een getuigenis. Want zoals u zult ontdekken in deze cursus, bevatten deze Feesten het verlossingsplan van God voor de wereld.

  Zijn kerst, pasen, hemelvaartsdag en pinksteren dan geen Bijbelse feesten? Natuurlijk hebben ook deze feesten een Bijbelse oorsprong, maar nooit heeft Jesjoea (Jezus), Kefas (Petrus), Sjaoel (Paulus) of iemand anders in de Bijbel opgeroepen tot het gedenken van de geboortedag, de sterfdag, de dag van de opstanding of de hemelvaart van Jesjoea als een speciale feestdag.

  Terwijl de Eeuwige zelf heeft ingesteld wanneer Zijn Feesten moeten worden gevierd. Deze Feesten zijn niet door Jesjoea afgeschaft. Integendeel, Jesjoea vierde ook de Feesten van de Eeuwige.

  Al lang voor dat Israël bestond, zelfs voor de schepping van de mens, heeft God de zon en maan geschapen als handvatten om de aangewezen tijd te bepalen om Zijn Feesten te vieren (Genesis 1:14).

 • Algemeen over Moadiemcursus.

  Het woord moadiem betekent ‘aangewezen tijden’, ‘gezette tijden’ of ‘hoogtijden’.

  In elk van de lessen wordt de behandelende stof uitgebreid beschreven in een cursusboek en gepresenteerd door middel van een PowerPoint presentatie.

  Als praktische steun ontvangt u bij deze cursus het boek "van Jom tot Jom", dat gebaseerd is op het boek "Jom Jom" van David Hausdorff.

  De cursus wordt gegeven door een door Shoresh aangestelde docent.

  Tevens wordt iedere cursus begeleid door een plaatselijke coördinator.

  Na het doorlopen van de cursus ontvangt u een certificaat.

 • volgens de joodse traditieDe lessen van de Moadiemcursus:

  Les   1: Introductie
  Les   2: Kalender – Nieuwemaan (Rosj Chòdesj)
  Les   3: Sabbat (Sjabbat)
  Les   4: Pascha (sach)
  Les   5: Feest van de Ongegiste Broden (Chag haMàtsot) en Beweeggarvedag (Jom Hanafat haOmer)
  Les   6: Wekenfeest (Chag haSjavoeot)
  Les   7: Lotenfeest (Poeriem) en Inwijdingsfeest (Chànoeka)
  Les   8: Bazuinendag (Jom Troea)
  Les   9: Grote Verzoendag (Jom Kipoer)
  Les 10: Loofhuttenfeest (Chag haSoekot) en de Achtste Dag (Sjemini Àtsèret

 • jomjomWat kost de cursus?

  De cursus kost  € 55,- per persoon. In dit bedrag is inbegrepen:

  • 10 studieavonden (meestal van 19:30-22:00 uur)
  • Het cursusboek (met veel schrijfruimte voor aantekeningen)
  • Het boek "van Jom tot Jom", Joods leven van dag tot dag ter waarde van € 19,50

  Mogelijk kan in sommige gevallen de prijs per cursus iets afwijken van de basisprijs, bijvoorbeeld indien er een zaal gehuurd moet worden of om een andere reden. 

 • Hoe en wanneer gaat een cursus van start?

  Om een cursus te kunnen starten moeten er aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. Iemand meldt zich als plaatselijk coördinator aan bij de landelijk coördinator.
  2. De plaatselijk coördinator gaat op zoek naar geïnteresseerde cursisten.
  3. De landelijk coördinator plaatst de cursus op de website met de status in voorbereiding.
  4. Wanneer er 10 geïnteresseerde cursisten zijn, dan gaat de landelijk coördinator op zoek naar een docent.
  5. De docent maakt vervolgens afspraken met de plaatselijk coördinator over o.a. de data.
  6. De plaatselijk coördinator regelt een geschikte cursusruimte.
  7. De landelijk coördinator verandert de status van de cursus op de website in ingepland.
  8. Bij minimaal 15 cursisten gaat de cursus op de geplande datum van start.

 • Wat vonden de cursisten ?

  Moadiemcursus in Rotterdam

  In het najaar van 2018 werd er door stichting Shoresh een Moadiemcursus gegeven bij de Levend Woord gemeente in Rotterdam. Een cursus over de vastgestelde Feesttijden van de Eeuwige.

  Het was een leerzame cursus. We hebben kennisgemaakt met de realiteit van Gods plan door de eeuwen heen. Ook de Joodse kalender is uitgebreid behandeld. God heeft zijn Feesttijden nooit veranderd. Dat heeft de kerk gedaan. Een eye-opener was, dat wat “de wereld” Joodse feesten noemt, in feite Bijbelse Feesten zijn. In de praktijk is het wel zo dat voornamelijk het Joodse volk deze feesten altijd op die vastgestelde tijden is blijven vieren. Maar in feite gelden ze ook voor de niet-Joodse gelovigen.

  We hebben geleerd hoe deze Feesten gevierd worden en de daarbij behorende gebruiken. Waar het cursusboek van de Moadiemcursus voornamelijk Bijbelteksten noemt die verwijzen naar de Feesttijden, ontvingen alle cursisten ook het boek van Judith Fellner, genaamd: Volgens de Joodse traditie. Hierin wordt verdere uitleg gegeven over de geschiedenis en de gebruiken betreffende de Bijbelse Feesten, inclusief recepten over hoe je b.v. een challot (gevlochten broden) bakt voor de Sjabbat. De behandelde Feesten in volgorde : Sabbat (Sjabbat), Pascha (Pèsach), Feest van de Ongegiste Broden (Chag haMatsot), Wekenfeest (Chag haSjavoeot), Lotenfeest (Poeriem), Inwijdingsfeest (Chanoeka), Bazuinendag (Jom Troea/Rosj haSjana), Grote Verzoendag (Jom Kipoer), Loofhuttenfeest (Chag haSoekot).

  Door de goede uitleg van de docent kregen we inzicht in hoe God het bedoeld heeft en kun je als cursist zelf een keuze maken of jij je aan de Feesten gaat houden, er werd niets opgedrongen en ook niet gediscussieerd. De lessen starten met een mooie Israëlische muziek. Het waren fijne avonden. Om de beurt brachten de cursisten iets lekkers mee, de laatste avond was een feestelijke afsluiting met nog meer lekkere hapjes.

  De cursus verbreedt je blik en het verdiept je geloofsleven, een aanrader!

  Namens de cursisten,
  P. Holzhauer
  mede coördinator.

   

Bijbelse Israël kalender

Bestel de nieuwe kalender 5782 / 2022

De betaling verloopt via automatisch incasso / iDEAL (of na vooruitbetaling).

U kunt ook vanuit België en heel Europa een kalender bestellen middels een machtiging en/of vooruit betalen.

>>> Meer informatie

Aanmelden Moadiem cursus

Ingeplande Moadiemcursussen 2021 (met aanvangsdatum):
 • n.v.t.

Nog nader in te plannen (met aanvangsindicatie):

 • n.v.t.
Als u op de Moadiemcursus locaties pagina op een icon klikt ziet u de volgende detailinformatie:
 • Coördinator (naam, email & telefoonnummer)
 • Docent (naam)
 • Locatie (gebouw & adres)
 • Tijden (start- & eindtijd)
 • Data (van alle 10 lessen)

Het basistarief van de cursus is €55,-

Algemene Inlichtingen:
Tel.: 085-1045163
E-mail: info@moadiem.nl

Moadiem folder