Kesjercursus in Zwolle

In Zwolle mogen we nu vier jaren achtereen jaarlijks een Kesjercursus geven. In deze vier jaren zijn we rijk gezegend. Voor tal van cursisten zijn de ogen geopend voor de Joodse wortels van hun geloof en het bijzondere van Gods volk en land. In 2007 is het initiatief genomen voor het organiseren van een Kesjercursus. Zonder veel promotie kon ik 23 deelnemers inschrijven; een behoorlijk aantal van hen was afkomstig uit mijn eigen geloofsgemeenschap. Dat op zich vond ik al bemoedigend. 

Voordat de cursus beëindigd was, waren de eerste aanmeldingen voor een volgende cursus al weer binnen. Dit patroon heeft zich keer op keer herhaald. Het aantal cursisten lag steevast tussen zeventien en zes en twintig. 

In Zwolle mag ik namens de Stichting Shoresh nu voor de vierde keer de Kesjercursus geven. De kerkelijke achtergrond van de deelnemers is zeer divers. 

Aan het einde van de cursus vraagt vrijwel iedereen zich af “hoe nu verder?” Bijna allemaal willen ze op de een of andere manier verder met dit thema. In Zwolle heb ik hierin kunnen voorzien door enkele malen de cursus 'Hebreeuws in zes dagen' van het studiehuis Reshiet uit Rotterdam aan te bieden. Dit is een korte, laagdrempelige cursus Bijbels Hebreeuws. Vrijwel elke cursist is enthousiast over wat hij tijdens de Kesjercursus heeft geleerd. Zijn we het altijd eens met elkaar? Nee, ook na afloop van de cursus blijft er (soms) op onderdelen verschil van inzicht bestaan. Dat neemt echter niet weg dat vrijwel iedereen blij is met de nieuwe inzichten die zijn opgedaan.

Het lijkt er op dat steeds meer gelovigen zicht krijgen op de unieke positie en toekomst van het volk van God. Een teken dat de Messias wellicht spoedig terugkomt?

Wim Zwitser

Cursuscoördinator Zwolle

 

De Kesjercursus, een proces van vernieuwing van denken

De Kesjercursus wordt nu al vijf jaar gegeven in een wisselend aantal plaatsen van ons land. Zelf ben ik als docent in 2008 met een cursus begonnen in Haarlem. Daarna volgden Zoetermeer, Tiel en Boskoop. Het lessenpakket is ijzersterk. Eerst wordt er gedurende drie lessen onderwezen over de Bijbelse, profetische en Hebreeuwse achtergrond van Jesjoea, het Woord Gods zelf. Daarna volgt een les over het geschreven Woord door joods-messiaanse ogen en een les over het heil uit de Joden. Ten slotte volgen vijf lessen waarin de splitsing wordt behandeld tussen synagoge en kerk, de verschrikkelijke Jodenvervolging door de eeuwen heen, en het herstel, de opbouw en de toekomst van Israël. Ik merk iedere keer opnieuw dat er bij de cursisten niet alleen een enorme honger is naar dit onderricht, maar ook een groot verlangen om hierin verder te groeien. De cursus legt een Bijbelse bom onder de vervangingsleer en helpt gelovigen te ontdekken dat ze hun vertrouwen vooral niet moeten stellen in het sterk vertekende beeld dat de meeste media geven over het conflict in Israël, maar dat ze, gefundeerd op het geheel van de Bijbelse profetieën, een betrouwbaar beeld kunnen krijgen van het land, het volk, de stad Jeruzalem en het conflict dat zich daar afspeelt. 

Het is een proces van vernieuwing van denken, waarin vooral ook de harten van de deelnemers worden geraakt en gevoed. Israël, land en volk, kunnen je naar Bijbelse maatstaf niet onbewogen laten als gelovige in de Messias. Bovendien is het van groot belang dat wij als gelovigen zien dat wij daar zelf een rol in kunnen spelen. De Heer roept ons daartoe op in zijn Woord, en de Geest bevestigt dat in de harten. In Haarlem ontdekten we tijdens de cursus dat God het honderd jaar durende wekelijkse gebed voor Israël van de familie Ten Boom weer tot leven heeft gewekt. In de Verenigde Staten worden kerken en gemeenten opgeroepen om te bidden voor Jeruzalem en elk jaar de eerste dienst van oktober speciaal aan dit doel te wijden. In Zoetermeer bemoedigde de Heer ons met de tekst uit Openbaring 3:10: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld zal komen, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.” 

De Heer is één en we zien dat Hij zijn lichaam als eenheid samenbrengt rondom Israël, daarom nodigt de Kesjercursus allen uit, ongeacht welke kerkelijke achtergrond u ook heeft om er aan deel te nemen. 

Paul Jaeger

Docent Kesjercursus

Aanmelden Kesjercursus

Ingeplande Kesjercursussen 2021 (met aanvangsdatum):
  • Middelburg (10-11-2021)

Nog nader in te plannen (met aanvangsindicatie):

  • Gorinchem (januari 2022)

Als u op de Kesjercursus locaties pagina op een icon klikt ziet u de volgende detailinformatie:

  • Coördinator (naam, email & telefoonnummer)
  • Docent (naam)
  • Locatie (gebouw & adres)
  • Tijden (start- en eindtijd)
  • Data (van alle 10 lessen)

AANMELDEN

Het basistarief van de cursus is €55,-

Algemene Inlichtingen:
Tel.: 085-1045163
E-mail: info@kesjer.nl

Kesjer folder

Haal hier de  Kesjer folder op.

Meer weten? >>> ga naar de Kesjer cursuspagina.