Suriname2Kesjercursus in Suriname

Aan het begin van dit jaar ben ik naar Suriname geweest om in Paramaribo een Kesjercursus te geven. Daartoe was ik uitgenodigd door het Israël Comité van Suriname. Het was een cursus in vijf dagen, zoals ze nu al een aantal jaren in de zomer in Nederland gegeven worden. Eén les in de ochtend, één les in de avond. Er waren 40 cursisten die zeer aandachtig de lessen gevolgd hebben. Je kon merken dat de honger groot was.

Voor, tijdens en na de cursus zijn een aantal bijzondere dingen gebeurd waarover ik graag wat wil vertellen. Voorafgaand aan mijn reis had ik in gebed heel duidelijk van G’d gekregen dat Hij deze tijd ook wilde gebruiken om een stuk verzoening te bewerken tussen Nederland en Suriname. Ik was te gast bij Kenneth en Joan Kross en hun twee dochters Kristel en Mirjam. Kenneth is de voorzitter van het Israël Comité. Kenneth en Joan leiden tevens een huis van gebed in Paramaribo.

De twee dagen voorafgaande aan de cursus hebben we samen meerdere historische plekken bezocht waar ik steeds in gebed vergeving heb gevraagd voor het diepe onrecht dat vanuit Nederland in het verleden op en vanuit deze plaatsen is gepleegd. Ik verwijs hierbij naar de slavencultuur, de slavenhandelaars en de plantagehouders.

Tijdens de cursus kwam dit ineens aan de orde, toen tijdens les 7 de overtocht van Columbus aan bod kwam en een van de cursisten de vraag stelde of ik ook nog iets zou gaan zeggen over de slavernij. Op dat moment heb ik openlijk en plaatsvervangend vergeving gevraagd voor al het onrecht dat Nederland in het verleden op dat gebied heeft gedaan. Dat legde van alles open. Een centrale gebedsleider van Suriname kwam naar voren en vroeg vergeving voor de verharding van zijn hart naar Nederland. Daarna hebben zowel voor hem als voor zijn vrouw gebeden.

Een koloniserend land rooft de identiteit en de bestemming van een kolonie. G’d had mij vooraf gevraagd of ik de geroofde identiteit wilde teruggeven aan Suriname. Ik ervoer dat dit het moment was om dat te doen. Ik vroeg Kenneth om naar voren te komen, legde uit waarom, vroeg G’d vergeving wat Nederland had gedaan en gaf aan Kenneth de geestelijke sleutel van de identiteit en de bestemming van Suriname. Vervolgens ging hij dit uitbidden. G’d liet mij op dat moment zien dat we als het ware door een poort waren gegaan en dat Suriname nu een nieuwe fase was ingegaan. In de dagen na de cursus, toen ik mocht spreken in een Lutherse gemeente in Nieuw Nickerie en daarna in de dienst van een kindertehuis in dezelfde plaats, liet G’d me ook nog zien dat dit parallel valt aan het 41e jaar van de onafhankelijkheid van Suriname. Ze hebben nu als het ware 40 woestijnjaren achter de rug en zijn nu het nieuwe land ingegaan.

Na die tijd van vergeving en verzoening tijdens les 7 zijn we, op verzoek van de cursisten, gewoon met de  les doorgegaan. (Niemand wilde iets missen!) Met les 10 hebben we de cursus zoals gebruikelijk afgerond, en die avond hebben we met elkaar Erev Sjabbat gevierd. G’d had mij de nacht ervoor gevraagd of ik tijdens Erev Sjabbat de voeten wilde wassen van de meest donkere man die aanwezig was. Om zo symbolisch het onrechtvaardige blank-zwart-systeem af te breken. De man die ik in de nacht had gezien was aanwezig en ik heb ook inderdaad zijn voeten mogen wassen.

Suriname1De volgende ochtend zijn we met een team in drie auto's naar Nieuw-Nickerie gegaan. Maandagmiddag ben ik weer teruggevlogen naar Nederland. Al met al zijn het zeer vruchtbare en bijzondere dagen geweest. Er is met deze reis een bruggenhoofd gebouwd in Suriname voor de Kesjercursus.

Paul Jeager
(docent Kesjercursus)

Ps. Voor een uitgebreid reisverslag kunt u een e-mail sturen naar phjjaeger@hetnet.nl

 

Meer nieuws:

Aanmelden Kesjercursus

Ingeplande Kesjercursussen 2021 (met aanvangsdatum):
  • Middelburg (10-11-2021)

Nog nader in te plannen (met aanvangsindicatie):

  • Putten (voorjaar 2022)

Als u op de Kesjercursus locaties pagina op een icon klikt ziet u de volgende detailinformatie:

  • Coördinator (naam, email & telefoonnummer)
  • Docent (naam)
  • Locatie (gebouw & adres)
  • Tijden (start- en eindtijd)
  • Data (van alle 10 lessen)

AANMELDEN

Het basistarief van de cursus is €55,-

Algemene Inlichtingen:
Tel.: 085-1045163
E-mail: info@kesjer.nl

Kesjer folder

Haal hier de  Kesjer folder op.

Meer weten? >>> ga naar de Kesjer cursuspagina.