Herontdek Israël - door een geheel nieuwe perspectief!2015 05 18 Mei reis selectie2

Wat maakt Israël zo uniek?

Tot 1948 was het land verlaten en door vele oorlogen geteisterd. Nu het Joodse volk na bijna 2000 jaar ballingschap, weer beschikking over het land heeft, is het een van de vruchtbaarste woestijnen van het hele Midden-Oosten. 

De strategische ligging van Israël is in de voorgaande eeuwen de oorzaak geweest dat vele grootmachten het land wilden regeren: Assyriërs, Babyloniërs, Egyptenaren, Hellenisten, Romeinen, Byzantijnen, Islamieten, Kruisvaarders en uiteindelijk de Turken, allen echter zonder blijvend succes. Dit land verbindt drie continenten: Azië, Europa en Afrika. Het ligt op de langste handelsroute die loopt van Mongolië tot aan Zuid-Afrika. 

Geologisch is Israël ook heel interessant. De Dode Zee is het diepste punt op aarde en de Jordaanvallei is nog steeds in beweging omdat het de grens is tussen de Aziatische en Afrikaanse aardkorstlagen. 

2015 05 18 Mei reis selectie1De Israëlieten kregen dit land, dat vroeger Kanaän heette. God gaf het de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob, de Israëlieten, als een erfelijk bezit. God heeft ongeveer 4000 jaar geleden de Israëlieten bevrijd uit de slavernij van de Egyptische farao. Een tocht van 40 jaar door de woestijn was nodig om het volk van slaven tot vrije mensen te maken. Toen pas konden zij het land in bezit nemen. 

Dit stukje land is het enige stukje land op aarde dat door God apart is gezet - geheiligd. Daarom heet het ook het Heilige Land. Voor dit stukje land gelden andere wetten dan voor alle andere delen van de wereld. Het land behoort God toe. Wie het beheert, dient naar Gods wetten te handelen. Doet het volk Israël dat, dan is het land een zegen voor hen, en anders brengt het land een vloek over het volk voort. Er zal tot de komende Messiaanse tijd om dit land worden gestreden. Het gaat in diepste zin om de erkenning dat de God van Israël de enige God is.

De taak van de moderne staat Israël is om Gods opdracht waar te maken dit land te beheren. Het is een bijzonder moeilijke opdracht. De taak van de gelovigen uit de volkeren is, om Israël in deze taak bij te staan en hen daartoe aan te moedigen en niet tegen te werken. Dit doen brengt ook zegen voort aan de volkeren. Wie Israël zegent, wordt gezegend!

Diversiteit aan mogelijkheden om Israël te herontdekken:

  • Geschiedenis - in Israël is ruim 4000 jaar cultuur en geschiedkundige erfgoed te ontdekken.
  • Het landschap - bergen, dalen, rivieren, woestijnen, de Dode Zee, het Meer van Galilea, de Middellandse Zee, de Rode Zee
  • Het volk - Joden afkomstig uit 140 landen, Arabische bevolking, de druzen, bedouinen, en andere kleine volken
  • Het jodendom - gebedshuizen, leerhuizen, westelijke muur, de Bijbelse en Joodse feesten, en de voor Joden heilige plaatsen
  • Het christendom - van Jezus onderwijs in Galilea, tot de veldslagen van de kruisvaarders, de nederlaag van Napoleon en de bijdrage van de puriteinen uit Engeland: totstandkoming van de 'Balfort Declaration' dat aan de basis ligt van de oprichting van de moderne staat Israël
  • De steden - Jeruzalem, Joppe, Tiberias, Safet, Hebron, Silo, Haifa, Acco, Nazareth
  • De landbouw - kibboetsiem, ontginning en vruchtbaar maken van de woestijngronden, beheer van Bijbelse hooglanden
  • Cultureel - concerten, musea, theaters, bibliotheken, tentoonstellingen
  • En nog veel meer...

Stichting Shoresh nodigt u uit om Israël van binnen uit en vanuit het Joods Bijbelse perspectief te herontdekken. 

 Voor meer informatie:

 Nadere informatie over deelname

 Wat is kenmerkend van deze reis

 Reis arrangementen 2020

 Een reis aanvragen

 Reisfolder downloaden

Israël Reizen

Educatieve reizen

Najaar 2020

   Datum : 11 - 20 november

Prijs    : € 1750,- p.p.
Groep : max. 8 deelnemers

Voorjaar 2021

   Datum : nog niet bekend
  
U kunt al wel uw plaats reserveren

>>> naar reisprogramma

>>> reserveer vrijblijvend


Wandelreis

Inschrijving

   Datum : najaar 2020 of
                 voorjaar 2021
De reis wordt pas definitief gepland bij voldoende aanmeldingen

Prijs    : € 1750,- p.p.
Groep : max. 8 deelnemers

>>> naar wandelreis programma

>>> reserveer vrijblijvend


Aanmelden

Reisprogramma 2020

Reisfolder downloaden

E-mail: israelreizen@shoresh.nl