De Kesjercursus is een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse wortels van het christelijk geloof. De cursus is met name bedoeld voor christenen die zich willen verdiepen in de Hebreeuws-Joodse oorsprong van hun geloof, de Bijbel en het land van de Bijbel, Israël.

 

 • Wat is het doel van de Kesjercursus?

  De Kesjercursus heeft tot doel om u inzicht te verschaffen in de Hebreeuws-Joodse context van de Bijbel zodat u beter in staat bent om het Woord van God te begrijpen. Ook zult u zich bewust worden van de Joodse wortels van het christelijk geloof.

  Het zal u inzicht geven in het plan van God met het Joodse volk en het Land van de Bijbel. U wordt toegerust om bewuster te bidden voor de Vrede van Jeruzalem en voor die van de gehele wereld.

 • Wat is de Kesjercursus ?

  De Kesjercursus bestaat uit 10 studie-avonden en wordt gegeven voor een groep van 15 tot maximaal 30 studenten. Elk van de 10 onderwerpen wordt uitgebreid toegelicht en gepresenteerd door middel van een powerpoint presentatie. Bovendien maakt u kennis met het Hebreeuwse alfabet en leert u iedere les een Hebreeuws woord met de diepere betekenissen in de Bijbelse context.

  Verder leert u tijdens de les ook een Hebreeuws lied, u proeft een gerecht uit de Joodse keuken en u ontmoet medegelovigen uit uw omgeving. De cursus wordt gegeven door een door Shoresh aangestelde docent. Tevens wordt iedere cursus begeleid door een plaatselijke cursuscoördinator.

  Na het doorlopen van de cursus ontvangt u een certificaat.
 • kesjer2De 10 lessen:

  Les   1: Jezus de Jood
  Les   2: Jezus de rabbi
  Les   3: Jezus de Messias
  Les   4: Het Joodse karakter van de Bijbel
  Les   5: Het heil is uit de Joden
  Les   6: De Grote Scheuring
  Les   7: 'Christelijk' antisemitisme
  Les   8: Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël
  Les   9: Israël - De profetie vervuld
  Les 10: Gods toekomst voor Israël

 • Wat kost de cursus?

  De cursus kost  € 55,- per persoon. In dit bedrag is inbegrepen:

  • 10 studie-avonden van 2½ uur
  • cursusboek van ruim 100 pagina's (met veel schrijfruimte)

  Mogelijk kan in sommige gevallen de prijs per cursus iets afwijken van de basisprijs, bijvoorbeeld indien er een zaal gehuurd moet worden of om een andere reden. 

   

 • Hoe en wanneer gaat een cursus van start?

  Om een cursus te kunnen starten moeten er aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. Iemand meldt zich als plaatselijk coördinator aan bij de landelijk coördinator.
  2. De plaatselijk coördinator gaat op zoek naar geïnteresseerde cursisten.
  3. De landelijk coördinator plaatst de cursus op de website met de status in voorbereiding.
  4. Wanneer er 10 geïnteresseerde cursisten zijn, dan gaat de landelijk coördinator op zoek naar een docent.
  5. De docent maakt vervolgens afspraken met de plaatselijk coördinator over o.a. de data.
  6. De plaatselijk coördinator regelt een geschikte cursusruimte.
  7. De landelijk coördinator verandert de status van de cursus op de website in ingepland.
  8. Bij minimaal 15 cursisten gaat de cursus op de geplande datum van start.

 • Wat vonden de cursisten ?

  • Het is een must voor elke christen, die de Bijbel serieus neemt.
  • Een prachtige cursus, vooral de beeldende uitleg van teksten is verrassend.
  • Ik vind het nu al jammer, dat de cursus straks is afgelopen en ik zie uit naar een vervolg.
  • Het mooiste van deze cursus is voor mij de eenheid van Geest van mensen, die toch uit verschillende kerken komen.
  • De cursus heb ik als zeer geloofsopbouwend ervaren, doordat de Joodse oorsprong van de Bijbel veel duidelijker wordt en de betekenis van de bijbelverhalen ook veel begrijpelijker.
  • Deze cursus voegt enorm veel waarde toe aan mijn geloof.

   

Aanmelden Kesjercursus

Ingeplande Kesjercursussen 2021 (met aanvangsdatum):
 • Middelburg (10-11-2021)

Nog nader in te plannen (met aanvangsindicatie):

 • Putten (voorjaar 2022)

Als u op de Kesjercursus locaties pagina op een icon klikt ziet u de volgende detailinformatie:

 • Coördinator (naam, email & telefoonnummer)
 • Docent (naam)
 • Locatie (gebouw & adres)
 • Tijden (start- en eindtijd)
 • Data (van alle 10 lessen)

AANMELDEN

Het basistarief van de cursus is €55,-

Algemene Inlichtingen:
Tel.: 085-1045163
E-mail: info@kesjer.nl

Kesjer folder

Haal hier de  Kesjer folder op.

Meer weten? >>> ga naar de Kesjer cursuspagina.