kalender 5780

Het thema van de kalender is dit jaar: Beresjiet, ‘In het begin’

Een rijk geïllustreerde 16-maanden kalender met prachtige foto’s uit het land van de Bijbel. De kalender loopt van september 2020 tot en met december 2021 om de gangbare kalender en de joodse kalender op elkaar te laten aansluiten.

Beresjiet, ‘In het begin’. Dit zijn de eerste woorden van het boek Beresjiet (Genesis). Israël, en met name Jeruzalem, speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van jodendom en christendom. Maar ook de toekomst ervan blijkens de profetieën. De kalenderfoto’s tonen een stukje van de schoonheid van Gods schepping, waar we met elkaar in mogen leven en voor mogen zorgen. Waar we gebruik van maken, van mogen genieten en aan mogen werken om te komen tot de ‘tikoen olam’, het herstel van deze gebroken wereld in de toekomst. Terugkerend naar de bron ervan, volgens de scheppingsorde van de Eeuwige. 

In de kalender zijn behalve de data van de Bijbelse Feesten ook de teksten van de wekelijkse Tora- en haftaralezing opgenomen volgens het wereldwijd gebruikte synagogale leesrooster.

En verder de Israëlische nationale feesten, de christelijke en Nederlandse nationale feestdagen.
De leesbaarheid is aanzienlijk verbeterd door grotere letters en gebruik van kleuren om de diverse feestdagen van elkaar te onderscheiden.

We hopen u met deze kalender te helpen verbinden met het Joodse volk, met Israël, het Land van God, en met de Eeuwige, de Schepper van het leven. U kunt verder bij Stichting Shoresh de Moadiemcursus volgen om zich te verdiepen in Gods feesttijden. En de Kesjercursus om de joodse wortels van het christelijk geloof te ontdekken.

 
 
De kalender is te bestellen via het formulier onderaan deze pagina en kost € 10,- per stuk + € 4,50 verzendkosten (eenmalig, ongeacht het aantal). De betaling verloopt via automatisch incasso / iDEAL (of na vooruitbetaling).
 
 
U kunt ook vanuit België en heel Europa een kalender bestellen middels een machtiging en/of vooruit betalen.

Kalender bestellen d.m.v. een machtiging of zelf betalen:

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ik ben geen robot
maak een nieuwe reeks fout in invoer, probeer opnieuw

voer in wat u ziet

 
Stichting Shoresh gaat zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier onze privacy verklaring.